29/09/2018, 16:25

"Mọi người hãy giúp chúng tôi bằng cách đừng nghi vấn, đừng thêu dệt thêm gì nữa. Tôi chỉ muốn giữ bình yên cho các con của mình", lần đầu tiên Phạm Quỳnh Anh khóc khi nói về chuyện gia đình.Gia Bảo

Nguồn: http://video.vietnamnet.vn/pham-quynh-anh-khoc-nuc-no-khi-noi-ve-tin-don-ly-hon-quang-huy-a-77438.html

Video nổi bật