22/11/2019, 21:00

"Hôm qua nhà tôi có việc không biết cỗ nhỏ quá hay sao mà người đi ăn cỗ mừng cho gia đình tôi 2 nghìn và viết những lời như này, cỗ thì hết sạch mà lại còn viết là cỗ như đầu b, mong mọi người thông cảm gia đình tôi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi " Cre: Oánh Huyền 49' #tamsu

Nguồn: https://facebook.com/fbgr-452306892153635

Video nổi bật