22/09/2019, 15:07

46' Người đồng nghiệp, tranh thủ có cuốc gần nhà chạy về thăm con một tí. Đi từ sáng sớm,lúc con chưa dậy tới khi đêm về con đã ngủ rồi. Chỉ kịp thơm con bé một cái rồi cũng lên giường ngủ luôn. Con bé cứ ôm riết lấy cổ ba hỏi - Sao lâu rồi ba không về nhà, không cho ba đi nữa. Nhưng bé con ơi, không đi thì lấy gì nuôi gia đình mình bây giờ. Thôi ba lại lên đường.- Mình tự nhủ trong lòng, chắc anh cũng không nói vậy với bé đâu, bé còn quá nhỏ để hiểu điều này. Cố lên bạn đồng nghiệp. Cre: Nguyễn Tâm An #tamsu

Nguồn: https://facebook.com/fbgr-411281139589544

Video nổi bật