24/09/2019, 14:02

1h Cho ông bạn vay hơn chục triệu, mồm thì bạn cứ tin tôi, sang tháng tôi mà không trả bạn thì tôi làm con bạn. Đm tính đến nay thì sang cụ cả năm rồi chứ đéo phải tháng nữa, ông tướng có khi làm cháu mình rồi chứ con cái đéo gì. Đm cuối cùng thì tình cảm cũng đéo thể nào chiến thắng được tiền bạc luôn, đến nước này thì tao nguyện xóa nợ cho mày luôn. #tamsu Nguồn: Tổ lái

Nguồn: https://facebook.com/fbgr-412389699478688

Video nổi bật