Sau khi li dị, thì Hân phải ngậm ngùi cho các con về ở với Kiệt mặc dù cô không hề muốn. 2 bài viết