Ở tuổi 24, anh hiểu biết và sâu sắc hơn nhiều so với nghệ danh "hổ báo" của mình. 3 bài viết - 1 videos