Lê Giang - Lan Phương treo lơ lửng trên bức tường thành, Đại Nghĩa thích thú cười tít mắt 3 bài viết