Không còn là "người tình", Tiến Lộc đã được thăng cấp làm "chồng" trong MV Tết của Phạm Phương Thảo 4 bài viết