"Hôm qua nhà tôi có việc không biết cỗ nhỏ quá hay sao mà người đi ăn cỗ mừng cho gia đình tôi 2 ngh.. 2 bài viết