Hành trình 'Chạm tay vào ký ức' của cựu binh Việt từng chiến đấu ở Campuchia 2 videos