"Tứ tiểu sinh sau 95" cũng đã ra đời thông qua một cuộc bình chọn mới đây được diễn ra do trang Sohu tiến hành tổ chức. 2 bài viết