Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven gặp rắc rối khi đóng phim “Yolo“ 2 bài viết - 1 videos