Sau Fantasy Bra, thiết kế Swarovski cũng là bộ cánh được giới mộ điệu mong chờ nhất từ Victoria's Secret Fashion Show. 2 bài viết