Nhân viên đoàn phim Quỳnh Búp Bê hẳn là "thành viên tích cực" của hội “khẩu nghiệp”. 2 bài viết