Nhà sản xuất "Touch Your Heart (진심이 닿다)" đã phát hành poster mới của Yoo In Na và Lee Dong Wook đến với khán giả. 2 bài viết