Nghiên cứu cũng cho thấy các nhân vật siêu anh hùng nam thường "bạo lực" hơn gấp 5 lần so với các nhân vật nữ. 2 bài viết