Nam diễn viên bỏ ngoài tai mọi ồn ào, chỉ quan tâm đến công việc và gia đình nhỏ. 2 bài viết