“Nam chính là của nữ chính còn nam phụ là để khán giả yêu thương”. 2 bài viết