Luhan công khai cảm ơn Ngô Diệc Phàm trên sóng truyền hình vì 1 lý do cảm động 2 bài viết