Hợp tác chung một dự án phim Tết, Phi Huyền Trang và Anh Đức vướng nghi án “phim giả tình thật”. 1 bài viết