Giữa ồn ào phim Tết, Đức Thịnh đón mẹ con Thanh Thúy về nhà 2 bài viết