Fan nhà Dương Tử và fan nhà Đặng Luân mới đây lại war nhau chỉ vì một chỗ ngồi trong đêm hội weibo 2018. 2 bài viết