Cô sở hữu trang sức, túi xách... tiền tỷ. 1 bài viết