Chỉ bằng hành động này, Phạm Hương lập tức xóa tan nghi án mâu thuẫn với đàn em. 1 bài viết