Câu trả lời của Tóc Tiên khiến Kim Jong Kook và Haha phải từ bỏ ý định. 2 bài viết