Cặp đôi sinh năm 1995 đã cho các thành viên còn lại trong BTS uống nước ngọt pha... muối. 2 bài viết