Các bên liên quan đã chính thức lên tiếng về vụ việc Châu Đăng Khoa đạo thơ. 2 bài viết