Bên cạnh phần ngoại truyện, "Diên Hi Công Lược" bản hiện đại cũng là một dự án nhận được sự kì vọng từ công chúng. 2 bài viết