Đức Thịnh xin lỗi vợ con sau những phát ngôn "gây bão" Vbiz đầu năm 2 bài viết