5 chú tiểu đóng 'Tây Du Ký' hạ gục Trấn Thành, Trường Giang để nhận 100 triệu 3 bài viết